Mariusz Gutowski

Mariusz Gutowski zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilustracją. Studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa profesora Eugeniusza Geno Małkowskiego w roku 2007. 
Doceniony w rankingu Kompasu Sztuki jako obiecujący młody artysta. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i państwowych, w kraju i za granicą.